TỔNG QUAN VỀ KAIKO

Công ty cổ phần KAIKO được thành lập vào tháng 9 năm 2015 tập trung cho mảng thi công sàn dự ứng lực với các thành viên sáng lập là các lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của công ty RECO một công ty chuyên sâu về thiết kế kết cấu, đặc biệt là kết cấu dự ứng lực được thành lập từ năm 2009. Tháng 7 năm 2016, KAIKO đạt chuẩn và được chính thức chấp thuận là thành viên của hiệp hội dự ứng lực hoa kỳ PTI. KAIKO hợp tác toàn diện với ADAPT của Mỹ và được giáo sư Bijan O Aalami nhà sáng lập và chủ tịch của ADAPT làm cố vấn kỹ thuật cao cấp, công ty ADAPT là đơn vị số 1 hiện nay về phần mềm thiết kế cáp dự ứng lực mà các đơn vị nước ngoài tên tuổi đang sử dụng. KAIKO không chỉ sử dụng phần mềm ADAPT bản quyền giống các đơn vị trên mà còn được cố vấn kỹ thuật trực tiếp từ giáo sư Bijan khi cần thiết.