Danh mục: October 2018

Bộ quy tắc ứng xử KaiKo

Ngày đăng: 2018-10-28 08:33:42

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của KAIKO đưa ra những chuẩn mực ứng xử, sẽ làm kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại KAIKO. Bộ Quy Tắc Ứng Xử sẽ giúp chúng ta định hướng và tìm ra cách thức đúng nhất trong hoạt động hằng ngày, ngay cả trong những tình huống khó khăn có thể gây ảnh hưởng đến giá trị đạo đức.

Chi tiết


CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Ngày đăng: 2018-10-28 08:23:43

Từ những ngày đầu thành lập, con người chính là yếu tố cốt lõi giúp KAIKO có những bước tiến lớn. Do vậy, KAIKO luôn chú trọng trong việc xây dựng đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, chúng tôi luôn trân trọng và tin vào tài năng, phẩm chất, ý chí phấn đấu của tất cả nhân viên đã đang và sẽ đưa KAIKO xứng danh nhà thầu dự ứng lực hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế.

Chi tiết